MOMAR USŁUGI DŹWIGOWE

Podstawowym elementem działalności jest wynajem żurawi samochodowych wraz z obsługą operatorską do prac:

- budowlanych
- drogowych (budowa wiaduktów, kładek, mostów)
- montażowych (hale i konstrukcje stalowe, hale i konstrukcje betonowe)
- ciepłowniczych i kanalizacyjnych
- montażu zapleczy budowy
- załadunek i rozładunek maszyn, urządzeń i materiałów
- montaż i posadowienie reklam zewnętrznych
- montaż i posadowienie urządzeń klimatyzacyjnych
- montaż drewnianych konstrukcji dachowych
- montaż i demontaż kominów
- pomoc drogowa
- budowa węzłów betoniarskich
- montaż i demontaż żurawii wieżowych